ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για να διαγνωστεί ένα άτομο με τη συγκεκριμένη διαταραχή χρειάζεται να καλύπτει τα εξής κριτήρια:

  1. Επανειλημμένα επεισόδια υπερφαγίας

Το υπερφαγικό επεισόδιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

¤ κατανάλωση μιας ποσότητας τροφής, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο [π.χ. σε 2 ώρες], η οποία είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που θα κατανάλωναν οι περισσότεροι άνθρωποι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

¤ αίσθηση απώλειας ελέγχου στην κατανάλωση της τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου [π.χ. νιώθει ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να ελέγξει το πόσο και τι τρώει].

  1. Επανειλημμένη απρόσφορη αντισταθμιστική συμπεριφορά για να αποτραπεί η αύξηση του βάρους [π.χ. αυτοπροκαλούμενοι εμετοί, κακή χρήση καθαρτικών, διουρητικών, ενεμάτων/ νηστεία / εκτεταμένη ψυχαναγκαστική σωματική δραστηριότητα/άσκηση].
  2. Και τα 2 προηγούμενα δηλαδή, επανειλημμένα επεισόδια υπερφαγίας και επανειλημμένη απρόσφορη αντισταθμιστική συμπεριφορά εμφανίζονται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για ένα διάστημα 3 μηνών.
  3. Η αυτοαξιολόγηση επηρεάζεται σημαντικά από τα σχήμα και το βάρος του σώματος.
  4. Η βουλιμική συμπεριφορά/διαταραχή δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια επεισοδίων Ψυχογενούς Ανορεξίας.