Πώς να πιάσεις το “αύριο” αν τα χέρια σου είναι γεμάτα με το “χθες”;

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν μπορείς να περάσεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, αν συνεχίζεις να διαβάζεις ακόμη το προηγούμενο !