Τα πράγματα σου πάνε ανάποδα; Παρ’το αλλιώς

Και αν τα πράγματα νιώθεις οτι σου πάνε στραβά και ανάποδα,

θέλω να καθίσω δίπλα σου και να σου πω ..

γύρισε τη ματιά σου ανάποδα και πάρ’το αλλιώς.
Το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στο στρες είναι η ικανότητα μας να επιλέγουμε μια σκέψη αντί μιας άλλης [The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another]