ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ψυχογενής ανορεξία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την αυτοεπιβαλλόμενη ασιτία, την εκτεταμένη απώλεια βάρους και τη διαστρεβλωμένη εικόνα του ατόμου για το σώμα του

Η ψυχογενής ανορεξία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την αυτοεπιβαλλόμενη ασιτία, την εκτεταμένη απώλεια βάρους και τη διαστρεβλωμένη εικόνα του ατόμου για το σώμα του.

Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία που, σύμφωνα με τον APA (1994), το 90-95% των ατόμων με Ψ.Α. είναι κορίτσια και γυναίκες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται και στον ανδρικό πληθυσμό. Η έγκαιρη αναγνώριση είναι σημαντική καθώς αν το άτομο δεν ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να αποβεί μοιραία.