οι άνθρωποι κλαίνε όχι γιατί είναι αδύναμοι

.. πολλές φορές οι άνθρωποι κλαίνε όχι γιατί είναι αδύναμοι

αλλά γιατί για πολύ καιρό έδειχναν δυνατοί ..