Πώς διαχειριζόμαστε το θυμό των παιδιών

trilofos1

trilofos2

trilofos3

trilofos5trilofos4

(Φεβρουάριος 2015, Θεσσαλονίκη)

Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τριλόφου με θέμα “Πώς διαχειριζόμαστε το θυμό των παιδιών”